Vegetabiliska fibrer

Råvaror för borstar och penslar
Borstmaterial kan uppdelas i fyra stora grupper
A. Fibrer från växtriket
B. Fibrer från djurriket
C. Blandningar
D. Syntetiskt material
E. Metalliskt material
F. Trämaterial för borstar

Gethår

Hästtagel

Risrot

Risrot är en beteckning för rötter från ett gräs med namnet
Zacaton, som växer på över 2000 m höjd i det mexikanska
höglandet och förekommer både vild och odlat. Färgen är gul.
Beteckningen ”ris” kommer från det spanska ordet ”raiz” (rot).
Plantans slanka och vågformiga rötter växer ca 30 cm djupt, solfjädersformigt
i marken. Därför kan man bara skörda rötterna
under regntiden, p g a den då mjuka marken.
Risrot blir elastisk om man väter den före användningen.
Risrotsborstar kan man använda i hushållet som diskborstar och
som disktvagor, ”skrubbar”.

Mexikansk fiber

Mexikansk fiber kommer från de köttiga bladen på en agaveart
Ixtle de Lechuguilla, som växer på den mexikanska högplatån.
Ursprungligen plockade man blad från vildväxande plantor.
Numera odlar man dem även i plantager. Försök med att odla de
här agavearterna även i andra tropiska högländer, exempelvis
Java eller Östafrika misslyckades. Därför har Mexiko ett
naturligt monopol. Fibrerna är ganska mjuka och till färgen
gulaktiga och handelsbeteckningen är ”Tampico-Fibre”, efter
utskeppningshamnen Tampico. Mexikansk fiber är
motståndskraftigt mot syror, lutar och hetta.

Kokosfiber

Fibrer, som omger kokosnötterna – Cocos nucifera – . I huvudsak
kommer de från Sri Lanka och Indien. Fibrerna kan vara upp
till 30 cm långa, ljusbruna till färgen men svartfärgas även.
Speciellt utmärkande för kokosfibrerna är deras seghet,
fukthärdighet och låga vikt.

Arengafiber